Energieprestatie Woningen en Woongebouwen

ISSO 82.1 NTA 8800 _2023 NL

Het vaststellen van de energieprestatie van gebouwen gebeurt met een heldere en uniforme methode gebaseerd op Europese regelgeving. Hiermee kunnen eisen worden gesteld binnen de bouwregelgeving, maar kunnen ook doelen worden geformuleerd ten aanzien van klimaatbeleid.  Daarnaast kan de ontwikkeling van de kwaliteit van de gebouwen in kaart worden gebracht.

Voor woningen is het vaststellen van de energieprestatie verplicht voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 en voor bestaande bouw bij verkoop of nieuwe verhuur.

Op het rapport staan naast het "label" ook informatie over ander uitkomsten en verbetermogelijkheden. 

Het uitwerken van verbetermogelijkheden noemen we een "verbeteradvies" of een "EP advies". Dit kan alleen plaatsvinden NADAT de energieprestatie is vastgesteld.


    

Energiebehoefte (EP 1)

De energierapportage geeft inzicht in de prestatie van de woning op de energiebehoefte: wat is er aan energie nodig om de woning comfortabel te gebruiken qua verwarming, koeling, en ventilatie. Om woningen vergelijkbaar te maken wordt daarbij uitgegaan van een "standaard"  gebruik. 

Energieverbruik (EP 2) : Het Label

Het energieverbruik ( de basis voor het label) wordt vervolgens bepaald door de manier waarop uw installaties ( verwarmingsketels, boilers, airco's etc) in deze behoefte voorzien. De door u zelf geproduceerde energie ( zonnepanelen, windkracht etc) wordt hierbij afgetrokken van het berekende verbruik. 
Het uiteindelijke cijfer ( per m2 vloeroppervlakte) geeft het label : van G tot en met A+++ 

Warmtebehoefte in de wintermaanden

De warmtebehoefte in de wintermaanden wordt apart vermeld om te beoordelen of uw woning al geschikt is voor een duurzamere oplossing met lage temperatuurverwarming. 

ir. E. Trion
bouwkundig adviseur
06 4302 4895


Post & bezoekadres
  • Pr. Beatrixlaan 8
  • 3155 TJ Maasland

Site & Mail
Nummers
  • BANK NL68 RABO 0124 1824 02
  • BTW NL001316101B28
  • KVK 27343831