Energieprestatie Utiliteitsgebouwen

ISSO 75.1 NTA 8800 _2023 NL

Het vaststellen van de energieprestatie van gebouwen gebeurt met een heldere en uniforme methode gebaseerd op Europese regelgeving. Hiermee kunnen eisen worden gesteld binnen de bouwregelgeving, maar kunnen ook doelen worden geformuleerd ten aanzien van klimaatbeleid.  Daarnaast kan de ontwikkeling van de kwaliteit van de gebouwen in kaart worden gebracht.

Voor utiliteitsgebouwen is het vaststellen van de energieprestatie verplicht voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 en voor bestaande bouw bij verkoop of nieuwe verhuur

Op het rapport staan naast het "label" ook informatie over ander uitkomsten en verbetermogelijkheden. 

Het uitwerken van verbetermogelijkheden noemen we een "verbeteradvies" of een "EP advies". Dit kan alleen plaatsvinden NADAT de energieprestatie is vastgesteld.

Voor kantoorgebouwen geldt per 1-1-2023 een minimumeis van label C.
De verwachting is dat ander sectoren , waaronder schoolgebouwen bijvoorbeeld, zullen volgen in deze eis.


    

Energiebehoefte (EP 1)

De energierapportage geeft inzicht in de prestatie van het gebouw op de energiebehoefte: wat is er aan energie nodig om het gebouw nuttig te kunnen gebruiken qua verwarming, koeling, luchtbehandeling en verlichting. Om gebouwen vergelijkbaar te maken wordt daarbij uitgegaan van een "standaard"  gebruik afhankelijk van de functie van het gebouw. 

Energieverbruik (EP 2) : Het Label

Het energieverbruik ( de basis voor het label) wordt vervolgens bepaald door de manier waarop uw installaties ( verwarmingsketels, boilers, airco's etc) in deze behoefte voorzien. De door u zelf geproduceerde energie ( zonnepanelen, windkracht etc) wordt hierbij afgetrokken van het berekende verbruik. 
Het uiteindelijke cijfer ( per m2 vloeroppervlakte) geeft het label : van G tot en met A+++ 

Warmtebehoefte in de wintermaanden

De warmtebehoefte in de wintermaanden wordt apart vermeld om te beoordelen of uw pand al geschikt is voor een duurzamere oplossing met lage temperatuurverwarming. 

ir. E. Trion
bouwkundig adviseur
06 4302 4895


Post & bezoekadres
  • Pr. Beatrixlaan 8
  • 3155 TJ Maasland

Site & Mail
Nummers
  • BANK NL68 RABO 0124 1824 02
  • BTW NL001316101B28
  • KVK 27343831